Kunstdiner in De Villa

Expositie en Kunstdiner in De Villa. Tijdens het diner gaf ik een presentatie over mijn autonoom werk en heette kunstenaar Uwe Poth welkom. Hij reflecteerde op mijn werk in een filosofische bespiegeling over kunst. De expositie toonde een deel van de serie ‘Industrial History’, een autonoom fotoproject: “ Het verhaal dat Thea van den Heuvel als fotograaf vertelt, toont een sfeer van vervlogen industriële bedrijvigheid aan de hand van gebouwen die hier bijna de naakte getuigenissen van zijn. Deze laatste concrete sporen die zijn verdwenen, redt zij van de vergetelheid door ze niet alleen in haar foto’s vast te leggen en te documenteren, maar vooral door ze via fotografische uitsnijdingen in hun geïsoleerdheid en hun ‘tijdloosheid’ te laten zien.” door Daan Van Speybroeck, kunsthistoricus.