De Oversteek

Getuigschrift:

Op 23 november 2013 werd in Nijmegen een uniek project afgerond: Nijmegen kreeg een nieuwe oeververbinding: stadsbrug De Oversteek. Aan dit project is door veel medewerkers enthousiast meegewerkt. Heel Nijmegen is trots op het resultaat en op het planproces dat is doorlopen.

Thea van den Heuvel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van stadsbrug De Oversteek. Zij is van 2008 tot december 2013 als fotografe actief geweest voor de projectorganisatie stadsbrug De Oversteek. Zij speelde haar rol in de voile breedte: van meedenken over de communicatie, zorgen voor een actueel fotoarchief, de website, de webcam, de time-lapse films, het fotoboek, het boek “Meer dan een brug”, de fototentoonstelling in de Stratemakerstoren en natuurlijk foto’s en films voor alle media. Thea onderhield goed contact met de Bouwcombinatie Stadsbrug Nijmegen.

Thea viel op door haar pro-activiteit, grote betrokkenheid en enthousiasme. Zij werd echt onderdeel van de projectorganisatie. Thea laat een prachtig spoor achter dat van historisehe betekenis is.

Rene Duifhuizen /projectmanager

Time Lapse film van de wording vanuit 4 standpunten. De invaaroperatie is met 8 camera's tijdens 9 uur gefilmd.

Spectaculaire opdracht

De foto-opdracht voor stadsbrug De Oversteek 2008–2014 is een van de langstlopende en spectaculaire opdrachten uit mijn carrière als architectuur- en infrastructuurfotograaf. Nadat de pitch was gewonnen ben ik gestart met de vastlegging van het stedelijk- en landschappelijk gebied, sloop industrieterrein en woningen,  maken van Time Lapse films , fotografie van het bouwproces, het montageplatform aan de Waaloever, luchtfotografie bij hoog water tijdens de bouw, transport over water van de brugdelen vanuit Max Bögl Stahlbau Dtsl., bouw van de hoofdoverspanning, bouw van de aanbruggen, vastlegging met 8 camera’s van de invaaroperatie van de hoofdoverspanning, ontwerp en actueel houden van de site, eindmontage  door BAM, inrichting informatie centrum met grote foto’s en presentatiezuil, openingsfeest, maken van 2 fotoboeken, foto-expositie van 6 maanden in museum De Stratenmakerstoren. Er zijn veel prijzen gewonnen waar de foto’s langlopend voor werden gebruikt: o.a. De Nationale Staalprijs en de Bouwprijs. Een persoonlijke triomf werd de selectie met ‘de blauwe foto’ voor het Nederlandse Team voor de WPC World Photographic Cup